home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN MUKTAMAR, PUSAT ISLAM, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	04/06/96 
Tajuk/Title 	: 	SEMPENA HARI PENGGUNA SEDUNIA 1996 
			DAN PELANCARAN PERTANDINGAN 
			KELUARGA HIDUP SELESA       Saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada
  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal
  Pengguna kerana menjemput saya ke Majlis Perasmian
  Hari  Pengguna  Sedunia  1996  dan  melancarkan
  pertandingan Keluarga Hidup Selesa.
  
  2.  Konsep kepenggunaan adalah satu konsep yang
  dicipta oleh tokoh-tokoh tertentu dengan tujuan
  melindungi pengguna daripada penipuan oleh pembekal,
  sama ada pembekal khidmat atau barangan.  Sebelum
  adanya  gerakan pengguna, pengguna hanya  boleh
  mengadu kepada pihak berkuasa apabila mereka berasa
  tertipu. Selain daripada proses ini tidak mudah dan
  mungkin memerlukan wang yang banyak, pihak yang
  menerima aduan biasanya kurang memberi perhatian
  ataupun bersimpati dengan pengguna.
  
  3.  Dengan adanya gerakan pengguna dan publisiti
  berkenaan kegiatannya dan pendedahan yang dibuat
  olehnya, hak pengguna lebih terpelihara.  Penjual
  atau pembekal tidak lagi boleh bersikap endah tak
  endah apabila khidmat atau barangan yang dibekal
  tidak menepati apa yang didakwa. Harga juga tidak
  lagi  boleh dinaikkan dengan sewenang-wenangnya.
  Dengan itu keadaan ekonomi negara dan kos sara hidup
  terkawal dan ekonomi negara lebih berdaya maju.
  Akhirnya pembekal sendiri mendapat manfaat.
     
  4.  Pembekal khidmat atau barangan mendapat manfaat
  kerana inflasi sifar atau inflasi yang rendah bukan
  sahaja bermakna kos sara hidupnya rendah tetapi kos
  pengeluaran  atau  buatan  juga  terus  rendah.
  Keuntungannya  tidak terjejas  bahkan  penjualan
  mungkin meningkat.
  
  5.  Tahun lepas saya telah menjelaskan bahawa
  pengguna dan pembekal adalah orang yang  sama;
  pembekal sesuatu khidmat atau barangan tetap menjadi
  pengguna banyak khidmat dan barangan yang lain.
  Sepertimana sebagai pengguna dia tidak suka haknya
  dicabul, iaitu barangan yang dibekal tidak menepati
  `standard' atau harga yang dijanji, seperti itu
  jugalah sebagai pembekal dia tidak boleh harap orang
  lain  sebagai pengguna barangan atau khidmatnya
  berpuashati dengan bekalan yang tidak  menepati
  `standard'.  Jika kita sebagai pengguna mempunyai
  hak yang perlu dilindungi dan dihormati, kita harus
  ingat akan hak ini apabila kita menjadi pembekal.
  Kita  tidak  akan  dihormati jika  kita  tidak
  menghormati orang lain.
  
  6.  Hakikat asas ini perlu kita ingati sepanjang
  masa.  Terlalu ramai daripada kita hanya memikir
  diri kita sebagai pengguna dengan tidak sedikit pun
  sedar bahawa kita semua adalah pembekal.
  
  7.  Mungkin kita percaya kita tidak mengeluarkan
  apa-apa untuk dijual kepada sesiapa. Mungkin secara
  langsung  tidak.  Tetapi secara tidak langsung,
  dengan kesan yang tidak sedikit, kita `menjual'
  khidmat atau barangan sekurang-kurangnya  kepada
  majikan yang membayar upah kepada kita.
  
  8.   Kerani  dalam  pejabat  Kerajaan  menjual
  khidmatnya kepada Kerajaan dan khidmat Kerajaan
  kepada orang ramai. Jika ia tidak cergas dan cekap
  dalam memproses atau menaip surat, kelewatan itu
  mempunyai  kesan kepada bekalan khidmat  kepada
  pengguna.   Budak  pejabat  yang  melambatkan
  penghantaran surat pun boleh merugikan pelanggan
  khidmat Kerajaan. Jika kerana ini Kerajaan menjadi
  tidak  efisien  maka  kos  segala-galanya  akan
  meningkat.
  
  9.  Dalam syarikat pembekal khidmat atau barangan,
  tiap seorang kakitangan menyumbang kepada kejayaan
  membekal  apa sahaja kepada pengguna.  Daripada
  kerani  dan pemandu kereta hingga ke eksekutif
  tertinggi, semuanya bertanggungjawab dalam membekal
  keluaran syarikat. Kelewatan atau mutu yang rendah
  barangan yang dihasilkan bermakna kos meningkat dan
  pengguna tidak mendapat haknya. Kemajuan ekonomi
  negara juga akan terjejas.
  
  10.  Jika kita dapat ingat sepanjang masa bahawa
  kita semua adalah pembekal dan bertanggungjawab
  kepada diri kita sendiri sebagai pengguna, maka hak
  kita sebagai pengguna akan terpelihara sepanjang
  masa. Jika hari ini pengguna berasa hak mereka tidak
  diberi pertimbangan yang sewajarnya, sebabnya ialah
  kerana kita hanya melihat diri kita sebagai pengguna
  dan lupa akan tanggungjawab kita sebagai pembekal.
  
  11.  Pengguna dan gerakan pengguna memanglah baik
  untuk memelihara kualiti khidmat dan barangan yang
  dipasarkan.  Tanpa gerakan pengguna khidmat dan
  barangan  akan  jatuh mutunya dan  harga  akan
  meningkat. Dengan itu bermacam-macam masalah akan
  dihadapi oleh masyarakat dan negara.
  
  12.  Barangan yang bermutu rendah atau/dan harganya
  yang tinggi tidak akan berdayasaing dalam pasaran,
  baik di dalam mahupun di luar negeri. Untuk pasaran
  dalam  negeri Kerajaan akan diminta  melindungi
  barangan  tempatan.  Perlindungan oleh  Kerajaan
  sebenarnya  bermakna memaksa  pengguna  tempatan
  membayar harga yang lebih atau menerima kualiti yang
  rendah.  Dengan perkataan lain bukan Kerajaan yang
  melindung pembekal tetapi pengguna yang melindung
  pembekal dan memikul beban. Ini sudah tentu tidak
  adil kepada pengguna.
  
  13.  Sebaliknya barangan yang kos pengeluarannya
  mahal atau kualitinya rendah tidak dapat dieksport.
  Dengan itu jumlah keluaran tidak tinggi dan tidak
  dapat menolong mengurangkan kos pengeluaran. Sekali
  lagi pengguna tempatan terpaksa menanggung beban.
  
  14.  Adakalanya barangan yang diimport meningkat
  harganya.  Keadaan  ini  sukar  dikawal.  Kita
  mengimport barangan perlu seperti gula, tepong,
  daging dan lain-lain.  Di sini peranan pengguna
  adalah terhad kerana pembekal adalah orang asing.
  Hanya yang boleh kita lakukan ialah dengan berjimat
  cermat dan mengurangkan penggunaan barangan ini. Di
  mana  mungkin,  kita gunakan  barangan  gantian
  tempatan.  Demikian jugalah dengan barangan mewah
  yang  diimport.   Pengguna  harus  kurangkan
  penggunaannya untuk memaksa harga barangan import
  ini akan dikurangkan dan kualiti akan diperbaiki.
  
  15.  Kesan kegiatan dan selera pengguna tidak
  sedikit.  Pembekal yang bijak perlu mengambilkira
  selera dan pendapat pengguna jika mereka ingin
  menempuh kejayaan. Demikian sebuah negara seperti
  Malaysia yang bergantung kepada perdagangan untuk
  pertumbuhan ekonomi perlu sentiasa mengambilkira
  pandangan pengguna, iaitu negara-negara yang menjadi
  pasaran bagi barangannya.
  
  16.  Sementara itu dalam Rancangan Malaysia Ke-7
  aspek-aspek kepenggunaan yang ditekankan  adalah
  program  peningkatan kesedaran dan  perlindungan
  pengguna serta perwujudan amalan perdagangan yang
  sihat  dan  beretika.  Bagi  mewujudkan  amalan
  perdagangan yang sihat dan beretika strategi yang
  ditentukan bagi Kementerian meliputi:-
  
  a)  Kawalan harga dan bekalan barang-barang
     perlu;
  
  b)  Kempen kesedaran peniaga dan mewujudkan kod-kod
     etika termasuk kod etika Pengarah Syarikat yang
     dilancar baru-baru ini;
  
  c)  Memperkemas dan menguatkuasakan undang-undang
     baru;   dan
  
  d)  Memperkemas rekod-rekod perniagaan dan syarikat.
  
  
  Kita sedar akan wujudnya peniaga dan ahli korporat
  yang  walaupun tidak ramai mencemar nama  baik
  golongan mereka dengan amalan-amalan yang tidak
  sihat di pasaran, antaranya:-
  
     a)  Pengiklanan  yang  palsu  atau  yang
        mengelirukan pengguna. Amalan ini tidak
        terhad kepada barangan pengguna sahaja
        tetapi   turut   melibatkan  produk 
        perkhidmatan, pelancongan dan perumahan;
     
     b)  Pemasaran barangan yang tidak selamat
        diguna;
     
     c)  Penipuan daripada segi sukatan, kandungan
        dan keupayaan barangan atau perkhidmatan;
     
     d)  Wujudnya golongan yang sanggup melanggar
        undang-undang  negara dan  mengamalkan
        aktiviti  yang  tidak  sihat  seperti 
        penipuan,  penyeludupan dan  aktiviti-
        aktiviti tidak bermoral.
     
  17. Sekali lagi ingin saya tekankan bahawa walaupun
  pengamal cara-cara yang tidak baik ini hanya sedikit
  sahaja tetapi kesannya amat buruk kepada masyarakat
  peniaga sendiri. Demikian penipuan yang dilakukan
  oleh syarikat membawa bakal haji ke tanah suci
  menyebabkan nama syarikat lain tidak lagi mendapat
  kepercayaan bakal haji.
  
  18.  Kita berhasrat menjadi negara maju menjelang
  tahun 2020. Negara maju tidak akan mempunyai apa-
  apa makna jika nikmat dan kualiti hidup rakyat tidak
  maju bersama.  Seperti yang telah saya terangkan,
  pendapatan rakyat yang meningkat tidak mempunyai apa-
  apa erti jika daya beli mereka tidak meningkat. Dan
  daya beli mereka tidak akan meningkat jika harga
  khidmat dan barangan meningkat bersama-sama dengan
  kenaikan pendapatan sama ada sebagai upah atau
  keuntungan.
  
  19. Banyak sebab yang menaikkan inflasi. Antaranya
  ialah  tabiat  mengguna  secara  keterlaluan  -
  `conspicuous consumption'. Walaupun kita memiliki
  wang yang banyak kita perlu berbelanja dengan bijak.
  Kita  perlu  mengambilkira  harga  jualan  yang
  berpatutan.  Adalah lebih baik kita membeli lebih
  banyak jenis barangan atau khidmat yang berharga
  yang berpatutan daripada membeli sesuatu barangan
  tanpa mengambilkira harga semata-mata kerana kita
  mampu membayar apa juga harga yang disebut.  Walau
  bagaimana tinggi pendapatan kita, adalah lebih baik
  kita menabung daripada membeli apa sahaja tanpa
  mengambilkira harga.
  
  20. Sebaliknya jika kita mampu membeli lebih banyak
  jenis  barangan, termasuk barangan  mewah  yang
  berharga berpatutan, kita tidak akan menyebabkan
  inflasi. Dalam pada itu kita akan mengembangkan
  kegiatan perniagaan dalam berbagai jenis barangan
  atau khidmat dan ini akan menyumbang kepada aktiviti
  dagangan yang mewujudkan peluang-peluang kerja dan
  perniagaan.
  
  21.  Dengan perkataan lain jika kita mampu membeli
  barangan mewah atau khidmat bermutu tinggi, asalkan
  harga  berpatutan,  ia  bukan  pembaziran.  Ia
  sebenarnya menyumbang kepada perkembangan ekonomi
  negara dan menolong meningkatkan pendapatan peniaga
  dan pekerja.
  
  22.  Demikian jika kita makan di gerai dan membayar
  harga yang murah, kita menyumbang kepada inflasi
  sifar. Tetapi ini tidak bermakna mereka yang mampu
  makan di restoran dan membayar harga yang lebih
  tinggi mengkhianati inflasi sifar. Sebabnya ialah
  harga  yang dibayar termasuk sewa kedai,  gaji
  pelayan, hawa dingin dan lain-lain lagi yang tidak
  ditanggung oleh gerai tepi jalan.
  
  23.  Sebenarnya kita berharap peniaga dalam gerai
  akan dapat memperbaiki cara perniagaannya sehingga
  ia dapat berniaga dalam kedai berhawa dingin, dengan
  kemudahan-kemudahan lain walaupun harga jualannya
  akan meningkat.  Di masa yang sama kita berharap
  pelanggannya  juga  akan mendapat  upahan  atau
  pendapatan yang bertambah yang akan membolehkannya
  pergi ke restoran.
  
  24. Akhirnya kita ingin melihat semua gerai diganti
  dengan kedai yang lebih sempurna yang tidak kurang
  kemajuan mereka kerana pendapatan semua  rakyat
  meningkat dan mampu meneruskan langganan mereka di
  kedai-kedai yang lebih sempurna ini.  Dengan ini
  baharulah kita dapat mendakwa bahawa kualiti hidup
  rakyat Malaysia sudah meningkat tetapi inflasi terus
  rendah atau masih inflasi sifar.
  
  25. Hasrat kita ialah untuk meningkatkan pendapatan
  semua rakyat di semua peringkat supaya mereka boleh
  menikmati  barangan  dan  khidmat  yang  lebih
  berkualiti. Bahawa barangan dan khidmat ini lebih
  tinggi harga tidak bermakna inflasi kerana harga ini
  termasuk kualiti yang lebih baik. Sebenarnya hari
  ini pun kualiti hidup di Malaysia sudah meningkat.
  
  26.  Jika dahulu mereka yang berpendapatan rendah
  cangkung di tepi jalan dan makanan dijual oleh
  penjaja yang kandar jualannya, hari ini gerai yang
  masih di tepi jalan mempunyai meja yang bertudung
  kain dan kerusi plastik. Sudah tentu harga juga
  sudah meningkat. Tetapi upah pekerja pun meningkat
  sehingga bukan sahaja mampu makan dalam keadaan
  lebih selesa, tetapi tempat tinggal yang disewa juga
  lebih baik.
  
  27.  Di masa hadapan kita ingin melihat pemilik
  gerai  menggantikannya dengan rumah kedai  yang
  memerlukan harga jualan dinaikkan tetapi masih juga
  mampu dibayar oleh pekerja yang mendapat upah yang
  lebih tinggi.  Tingginya upah ini adalah hasil
  daripada peningkatan produktiviti pekerja,  yang
  sudah  lebih cekap, mengeluarkan barangan  atau
  khidmat yang lebih berkualiti dan canggih.  Dengan
  perkataan lain kualiti hidup semua pihak sudah
  meningkat dalam semua aspek.
  
  28.  Semakin lama semakin cekaplah rakyat Malaysia,
  daripada buruh hingga ke eksekutif, dan semakin
  tinggi pendapatan mereka. Dengan itu mereka semua
  akan mampu membiayai kehidupan yang lebih selesa,
  sehingga taraf hidup adalah sama dengan taraf hidup
  di negara maju. Pada ketika itu akan tercapailah
  taraf negara maju yang menjadi matlamat negara.
  
  29.  Percayalah kita boleh capai matlamat ini jika
  kita sebagai pengguna tidak lupa akan kepentingan
  dan hak pengguna semasa kita berperanan sebagai
  pembekal. Peningkatan taraf hidup tidak bermakna
  pertambahan pendapatan sahaja. Kualiti juga harus
  meningkat dan untuk kualiti yang meningkat ini kita
  harus sanggup membayar dengan harga yang berpatutan
  dengan kualiti. Dengan ini inflasi tidak sebenarnya
  meningkat kerana barangan dan khidmat lebih baik
  dari dahulu semasa harganya murah.
  
  30.  Pengguna tidak tertipu jika kenaikan harga
  disertai dengan peningkatan kualiti. Mustahil kita
  akan  menikmati kualiti yang lebih baik  tanpa
  kenaikan harga. Tetapi jika kualiti sama atau hasil
  kerja kita adalah sama, kenaikan harga atau upah
  bermakna inflasi. Kita tidak akan menikmati kualiti
  hidup yang lebih baik walaupun perbelanjaan atau
  upahan lebih tinggi. Inilah yang perlu ditentang
  oleh pengguna.
  
  31.  Matlamat perjuangan pengguna hendaklah jelas.
  Sasaran perlu dikenalpasti. Harga mestilah sejajar
  dengan kualiti yang dijanji. Tidak ada perbezaan di
  antara harga barangan atau khidmat yang kita bayar
  dengan upah yang dibayar untuk kerja yang kita buat
  atau yang kita janjikan. Upah di sini bukan hanya
  bermakna bayaran kepada pekerja tetapi bayaran gaji
  untuk eksekutif tertinggi juga adalah upah yang
  perlu diambilkira. Jika eksekutif tidak menyumbang
  apa-apa tambahan nilai kepada barangan atau khidmat
  oleh majikannya, ini juga menekankan pengguna, dan
  pengguna harus ambilkira.
  
  32.  Jika kita semua sedar dan faham akan kaitan
  yang rapat di antara pengguna dan pembekal, dan
  betapa kepentingan kita sebagai pengguna adalah sama
  dengan tanggungjawab kita sebagai pembekal, maka
  perjuangan pengguna akan lebih bermakna dan lebih
  berhasil. Dalam pada itu daya saingan barangan dan
  khidmat kita akan meningkat dan kita semua akan
  mendapat banyak nikmat daripada perjuangan yang
  mulia ini.
     
  33.  Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan
  Hari Pengguna Sedunia dan melancarkan pertandingan
  Keluarga Hidup Selesa. 
 

  
Google