home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PETALING JAYA, SELANGOR 
Tarikh/Date 	: 	29/04/93 
Tajuk/Title 	: 	SEMASA MERASMIKAN KOLEJ SUNWAY DAN 
			TAMAN AIR LAGUN SUNWAY 


 )
Way
Taman Air
2. Ini adalah kali pertama saya merasmikan sebuah institusi
pendidikan tinggi milik swasta. Sempena Majlis ini ingin
saya
negara
3. Di mana-mana juga di dunia ini, wujudnya masyarakat
majmuk
sehingga kadang-kala berlaku rusuhan yang berpanjangan.
Apatah lagi jika
sama lain yang mana
kaum yang berada dan kaum yang secara relatif tidak berada.
Walaupun kita diMalaysia belum dapat mewujudkan keharmonian
kaum sepenuhnya, tetapi kita telah  berjaya membendung
pertelingkahan kaum.
4. Keadaan ini tercapai kerana Kerajaan Malaysia sentiasa
berusaha
supaya sekurang-kurangnya faktor ekonomi tidak meluaskan     lagi
jurang perpisahan antara mereka. Dasar Ekonomi Baru (DEB),
dan sekarang ini Dasar Pembangunan Negara (DPN) telah di
bentuk dengan maksud ini dan pelajaran memang menjadi satu
alat untuk mengatasi masalah perbezaan pembangunan antara
kaum.
5. Strategi Kerajaan ialah untuk mengadakan institusi-
institusi
Malaysia. Untuk matlamat imbangan, kita cuba memperbanyak
kan penuntut daripada
perbezaan bilangan antara kaum tidak terlalu luas. Bagaimana
pun, tidak adanya sekatan terhadap sesiapa yang mampu untuk
mengejar pelajaran sama ada di dalam atau diluar
menjadikan usaha ini tidak berkesan.
6. Oleh kerana Kerajaan tidak mungkin menawarkan gaji
yang
maka penyediaan tempat dalam negeri untuk semua yang ingin
meneruskan
dihantar ke luar negeri oleh Kerajaan dan ibu bapa yang
mampu.  Sama ada dihantar oleh Kerajaan atau ibu bapa,
hakikatnya ialah pengaliran wang ke luar negeri berlaku.
Jumlah pengaliran wang ke luar negeri setiap tahun amatlah
besar. Disamping itu faedah daripada segi pendedahan kepada
masyarakat asing juga tidak didapati.  Ada penuntut yang di
hantar ke luar negeri tidak bercampur sama sekali dengan
rakyat asing sehingga tidak dapat menguasai bahasa yang di
tuntut, dan ada pula yang terlalu mudah menerima budaya
asing yang tidak sesuai dengan keadaan di Malaysia.
7. Memandang kepada keadaan-keadaan inilah, maka keputusan
dibuat untuk mengurangkan penghantaran penuntut ke luar
negeri.  Sebaliknya  melalui  proses ` twinning'  dengan
institusi pendidikan asing, penuntut boleh berada dalam
negeri untuk mengikuti kursus tahun-tahun awalan dan pergi
ke luar negeri hanya untuk kursus dan peperiksaan tahun-
tahun akhir.
8. 'Twinning' oleh institusi milik Kerajaan telah berjaya
mengurangkan masa penuntut tajaan Kerajaan berada di luar
negeri. 
belanjakan wang yang banyak untuk menuntut di luar negeri.
Pengaliran wang yang banyak serta faedah yang terhad yang
diperolehi daripada  menuntut di luar negeri memerlukan
perubahan strategi di buat juga untuk penuntut persendirian.
9. Tertubuhnya institusi swasta yang mempunyai 'twinning
arrangement' atau yang tidak telah memenuhi keperluan ini.

Mereka juga boleh mengenakan bayaran yuran yang lebih tinggi
untuk
tinggi tetapi dengan tidak adanya perbelanjaan untuk berada
di luar negeri, kos belajar masih rendah dan mampu di
tanggung oleh lebih ramai penuntut.
10. Di sini ingin saya menjelaskan bahawa Kerajaan juga
ingin menaikkan gaji kakitangannya yang penting supaya
selaras dengan
gaji satu pihak kakitangannya dinaikkan, walaubagaimana
sedikit pun,  pihak-pihak yang lain akan juga membuat
tuntutan. Ini adalah kerana semua pihak berpendapat bahawa
mereka menjalankan tugas yang tidak kurang pentingnya. Jika
mana-mana kategori dinaikkan gaji, yang lain semuanya akan
menuntut  supaya  sama-sama  dinaikkan  gaji.  Kerajaan
sebenarnya tidak mampu menambah gaji bagi semua kakitangan
nya melainkan apabila kedudukan kewangan Kerajaan menjadi
bertambah baik. Menaikkan gaji satu pihak tanpa menaikkan
gaji pihak-pihak yang lain hanya akan menyebabkan ke-
pincangan dan masalah kepada negara.
11. Justeru  itu,  Kerajaan  mengalu-alukan  penubuhan
institusi-institusi pendidikan milik swasta di mana gaji
yang lebih tinggi
institusi ini bukan sahaja menarik penuntut dari dalam
negeri tetapi juga dari luar negeri.
kan negara ini pusat pendidikan tinggi bagi rantau Asia
Tenggara. Sebenarnya kita mampu daripada  segi kepakaran
untuk menyediakan kemudahan pelajaran diperingkat tinggi.
Kita juga boleh menawarkan tempat pelajaran yang lebih murah
kerana sara hidup di Malaysia memang lebih murah daripada
negara- negara lain.   
12.
pendidikan swasta  ialah  mereka  mematuhi  dasar-dasar
pelajaran negara ini dan perlu membantu menjayakan usaha-
usaha mengimbangkan pembangunan kaum-kaum di Malaysia.
13. Tumpuan Kerajaan ialah terhadap peningkatan pengetahuan
yang relevan dan boleh menolong pembangunan negara.  Kita
perlu
kecekapan
latihan secara 'hands on' lebih digunakan.  Institusi-
institusi
meneroka cara-cara baru untuk menyampaikan pengetahuan.
Sepertimana yang  kita  tahu,  cara-cara  menyampaikan
pengetahuan  berubah  sepanjang  masa.   Pada mulanya
pengetahuan di sampaikan melalui cara  menghafal  atau
'by
menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Saya percaya kita
belum lagi mencipta cara yang terbaik untuk mengajar sesuatu
ilmu.  Adalah di harapkan institusi-institusi pendidikan
tidak kekal
mencipta pendekatan
14. Di samping itu, ingin saya tegaskan mengenai pentingnya
mewujudkan
tidak mahu melahirkan
sanggup menggunakan ilmu
orang yang lebih buruk dan bahaya daripada penjenayah yang
terpelajar. Di zaman peningkatan jenayah kolar putih ini,
kita harus menekankan etika yang baik kepada penuntut di
semua peringkat Justeru itu, pelajaran etika  dan  moral
harus di beri tempat dalam  semua  kurikulum  institusi
pendidikan. Kepercayaan bahawa etika dan nilai moral yang
baik akan diserap secara otomatis daripada ibu bapa dan
masyarakat adalah tidak berasas.  Kebanyakan ibu bapa dan
anggota masyarakat tidak tahu apa yang baik dan apa yang
tidak baik bagi masyarakat. Sebab itu budaya cepat kaya
sudah  merebak dan sedikit  sebanyak  telah merosakkan
masyarakat negara ini.
menuntut pelajaran, dan diganti dengan budaya kepentingan
jangka panjang yang mengambilkira masyarakat lebih daripada
individu. Hanya dengan memiliki budaya yang baik baharulah
ilmu pengetahuan boleh membawa kejayaan kepada individu
serta masyarakat. Kejayaan masyarakat tetap menguntungkan
individu tetapi kejayaan individu belum tentu menjayakan
masyarakat,  bahkan individu itu sendiri  pun  mungkin
tidak selamat.  Justeru itu, pelajaran etika dan moral
hendaklah diutamakan dalam semua institusi pelajaran.
15. Malaysia pada tahun 2020 ingin menjadi sebuah negara
maju. Kita telah menegaskan bahawa negara maju yang kita
maksudkan bukanlah terhad kepada ukuran pendapatan per
kapita. Tidak ada gunanya kita mempunyai per kapita yang
tinggi jika ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi adalah
rendah. Dan tidak ada gunanya kita mempunyai per kapita yang
tinggi serta ilmu pengetahuan yang cemerlang jika moral dan
etika yang mulia tidak dihargai oleh masyarakat. Walau
bagaimana maju sekalipun sesebuah masyarakat, jika ia tidak
mempunyai moral dan etika yang mulia, kemajuannya tidak akan
tahan lama dan ia akan hancur. Sebab itulah awal-awal lagi
etika dan moral perlu diberi tekanan dan dipupuk daripada
bangku sekolah lagi. Lebih tinggi tahap pengetahuan yang di
kejar, lebih berat tekanan yang perlu diberi kepada etika
dan moral. Insya-Allah, jika negara Malaysia yang maju
mempunyai etika dan moral yang tinggi, kemajuan yangdi
capai akan lebih kekal dan lebih selamat. 
16. Kolej Sunway adalah satu-satunya institusi pendidikan
tinggi
akan sentiasa
dasarnya. Malaysia sekarang sudah menjadi contoh pembangunan
negara majmuk yang
biasa menular masyarakat
boleh leka. Kata orang, "The
vigilance".  Demikian juga jika kita
keamanan dan prestasi kita, kita hendaklah sentiasa ber
waspada terhadap kemungkinan gejala perkauman melanda kita.
17. Kumpulan Sungai Way yang diringkaskan kepada Sunway
telah
Kerajaan
merupakan satu 
pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya Kerajaan ingin meningkatkan
lagi pelancongan dalam negeri kerana
pengaliran wang ke luar negara.
18. Justeru itu saya berasa amat sukacita kerana dijemput
juga
Air Lagun
telahpun dibuka
yang  menggalakkan.
19. Taman Air ini adalah sebahagian daripada kompleks
pelancongan dan komersil yang disatukan yang diusahakan oleh

kemudahan rekreasi yang boleh menampung keperluan rakyat
untuk masa lapang dan riadah.  Dengan adanya kemudahan
seperti ini, kualiti hidup rakyat di negara ini akan dapat
dipertingkatkan.
20. Dengan ini saya dengan sukacitanya merasmikan Kolej
Sunway

 
  
Google